top of page

Klachtenprocedure

Voor de klachtenprocedure verwijs ik naar  www.nvlborstvoeding.nl/ouders/klachtenprocedure/ van de

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Zij beschikken over een klachtencoördinator en een klachtencommissie.

Zij zijn bevoegd om klachten, volgens de bovengenoemde wet, in behandeling te nemen.

 

Voor de geschillenprocedure verwijs ik naar Klachtenportaal Zorg.

Mijn inschrijfnummer voor het klachtenportaal is 11491.

bottom of page